IT hráči A-Z

IT hráči východného Slovenska (A-Z)

Nie je pravda, že na východe nič nie je. Je tu skvelý IT SVET a preskúmať ho môžeš práve TU!

Rozvojové centrum

<Enter category description>

UVP Technicom

Rozvojové centrum
UVP TECHNICOM je ekosystém Technickej univerzity v Košiciach, ktorého cieľom je akcelerácia technologického transferu, inovácií a podpory podnikania. UVP TECHNICOM vytvára priestor pre podporu realizácie aplikovaného výskumu, zabezpečuje transfér výsledkov výskumu do hospodárskej a spoločenskej praxe, poskytuje motivačné, kovorkingové, prezentačné, kolaboračné a inkubačné prostredie pre vznik a rozvoj startupov a spin-off firiem.