UVP Technicom

Boženy Němcovej 511/5
042 00 Košice
UVP TECHNICOM je ekosystém Technickej univerzity v Košiciach, ktorého cieľom je akcelerácia technologického transferu, inovácií a podpory podnikania. UVP TECHNICOM vytvára priestor pre podporu realizácie aplikovaného výskumu, zabezpečuje transfér výsledkov výskumu do hospodárskej a spoločenskej praxe, poskytuje motivačné, kovorkingové, prezentačné, kolaboračné a inkubačné prostredie pre vznik a rozvoj startupov a spin-off firiem.
Insert content