Objav IT Mapu

Vitajte v IT MAPE!


IT MAPA je výsledkom iniciatívy Košice IT Valley v rámci úsilia poskytnúť ucelený obraz o IT sektore na východnom Slovensku. Myšlienka vytvoriť komplexnú a bezplatnú databázu v oblasti IT vznikla z potreby zviditeľnenia tohto segmentu, ako aj predstavenie východného Slovenska ako miesta priaznivého pre IT sektor a digitálne inovácie. Mapa zároveň ponúka priestor pre prezentáciu a zviditeľnenie sa jednotlivých subjektov.

Interaktívna mapa umožňuje vyhľadať IT firmy, start-upy, vzdelávacie inštitúcie, ale aj výskumno-vývojové centrá, akcelerátory a iné. Veríme v jej všestranné využitie širokou verejnosťou, začínajúcimi podnikateľmi, študentmi, uchádzačmi o zamestnanie v IT sektore, ale vnímame ho aj ako tool pre investorov, verejnú správu a obchodných partnerov.

IT mapa je prvá svojho druhu na Slovensku a vznikla aj vďaka partnerom projektu Deutsche Telekom IT Solutions a Slovak Business Agency. 

Ak chcete byť jej súčasťou, neváhajte nás osloviť a dajte o sebe vedieť!  

Košice IT Valley

Partners

Prázdny
Prázdny