Starport Coworking

Skladná 232/58
04001 Košice
Podnikateľský coworking pre Košice zameraný na startupy - máme 26 stolov na 3 poschodiach, skype room a meetingovku.
Insert place content