NOVITECH a.s.

Moyzesova 58
040 01 Košice
História skupiny Novitech siaha do roku 1989, kedy bola založená spoločnosť NOVITECH ako jedna z prvých súkromných IT firiem na Slovensku. Aktivity spoločnosti sa postupom času rozširovali, čo dávalo impulz pre vznik nových dcérskych spoločností.
Insert content