IT-Impulse s.r.o.

Moldavská cesta 3/A
04011 Košice
Počítačové služby, personálne poradensto "Sustainable resource building for your software development " – heslo, ktorého sa držíme od vzniku našej spoločnosti v roku 2013. Naše motto a princíp, ktorý nás usmerňuje každý deň. Ako správny poskytovateľ služieb, reagujeme rýchlo a flexibilne na požiadavky našich zákazníkov. Spoločne s nimi vytvárame produkty s veľkou pridanou hodnotou. Prioritou u nás v IT-Impulse, je nielen technologické know-how, ale najmä tímová spolupráca a kolegialita – a to nielen v rámci spoločnosti ale aj vo vzťahu k zákazníkom.
Insert place content