DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS

Žriedlová 13
040 01 Košice
Najväčší IT zamestnávateľ na východnom Slovensku. Sme moderná spoločnosť, ktorá vám chce poskytovať inovatívne typy služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií. Predstavujeme budúcnosť, ktorú nás baví tvoriť. S cieľom napredovať sa naša materská spoločnosť Deutsche Telekom AG rozhodla podniknúť strategické kroky smerujúce k štrukturálnym zmenám, ktorých výsledkom bolo rozdelenie spoločnosti T-Systems Slovakia na dve legálne entity vystupujúce od 1.7.2020 pod jednou spoločnou značkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Globálna interakcia a spolupráca na medzinárodnej úrovni priniesla nový impulz, ktorý definitívne zmení IT komunitu v Košiciach. T-Systems bolo niekoľko rokov späté s regiónom východného Slovenska a pozitívne ho ovplyvnilo od úplných začiatkov spoločnosti. V tomto trende pokračuje aj novovzniknutá Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Transformácia na modernú spoločnosť znamená nové možnosti v poskytovaní inovatívnych typov služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je synonymom progresu, vysokej kvality a zákazníckej spokojnosti.

Značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pôsobí na dvoch hlavných trhoch. Je poskytovateľom informačných a komunikačných riešení.