Datacrea s.r.o.

Slovenskej jednoty 10
040 01 Košice
Naši vývojári sú trénovaní na prácu v tíme. Obzvlášť veľké softvérové projekty vyžadujú, aby každý vývojár postupoval podľa vopred špecifikovaných pravidiel a tak minimalizoval riziko chyby.
Insert content