CoRect Plus, s.r.o.

Národná trieda 68
040 01 Košice
Zaoberáme sa tvorbou, aplikáciou a servisom programového vybavenia, zabezpečujúceho komprexné riešenie správy bytového fondu. Je určené pre bytové družstvá, bytové podniky, správcov bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov.
Insert content