COOPEX Soft, spol. s r.o.

Plzenská 2
080 01 Prešov
Spoločnosť COOPEX Soft, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 a zaoberá sa najmä tvorbou programového vybavenia na zákazku a poskytovaním s tým spojených služieb. Sídlo spoločnosti je v Prešove a má pobočky v Bratislave a Považskej Bystrici.
Insert content