CHECKuP

 Boženy Němcovej 511/5
042 00 Košice
CHECkuP – Cognitive HEalthCare Platform je inovatívna platforma zameraná na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v domácnostiach. Digitalizuje aktuálne informácie o stave pacientov odkázaných na domácu starostlivosť. Uľahčuje tak prácu zdravotníckym agentúram a ich pracovníkom.
Insert content