CeoHire

 Boženy Němcovej 511/5
042 00 Košice
Startup CeoHire sa zameriava vvývoj riešenia pre oblasť vyhľadávania a najímania talentov na manažérske a riadiace pozície na báze využitia moderných a inovatívnych prístupov dátovej analýzy, spracovania verejne dostupných zdrojov a strojového učenia.
Insert content