CEELABS

 Boženy Němcovej 511/5
042 00 Košice
CEELABS je progresívny startup, je príklad úspešného prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou. Tím pozostávajúci zo špecialistov a výskumníkov pôsobiacich v Laboratóriu počítačových sietí na Katedre počítačov a informatiky FEI TUKE a tiež z externých spolupracovníkov vypracoval inovatívne riešenie v oblasti novovznikajúceho trendu internetu vecí.
Insert content