British Chamber of Commerce in Slovak Republic

Mlynské Nivy 7816/16
821 09 Bratislava
Britská obchodná komora v Slovenskej republike (BCCSR) je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vytváraniu a rozvíjaniu obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou. BCCSR usilovne pracuje na vytváraní nových zahraničných aj domácich príležitostí pre svojich členov pri poskytovaní podujatí, budovaní spojení a ponúkaní marketingových riešení.
Insert place content