AUSYS s.r.o.

Južná trieda 66
040 01 Košice
AUSYS s.r.o. je spoločnosť zameraná poskytovanie služieb v oblasti priemyselnej automatizácie. Medzi hlavné činnosti patria programovanie riadiacich systémov PLC, PAC, vizualizačných aplikácií HMI, robotických manipulátorov, vision systémov, návrh a výroba elektrických rozvádzačov a návrh a realizácia bezpečnosti strojov.
Insert content