ARIES IT, spol. s r.o.

Holländerova 8
080 01 Prešov
Počiatky spoločnosti ARIES IT, spol. s r.o. siahajú do júna r.1989 (pred zamatovú revolúciu), kedy jeden so spoločníkov založil živnosť pre programovanie informačných systémov. Pokračovateľom vo vykonávanej aktivite sa v r.2000 stala spoločnosť ARIES IT, spol. s r.o. V tomto roku oslávime 30 rokov úspešnej činnosti v danom segmente. Počas uvedenej doby sme získali množstvo skúseností, ktoré odovzdávame ako súčasť nášho know how pri implementácii informačných systémov pre riadenie firiem. IS KARAT implementujeme od r.2006. Každodenne pracujeme na jeho optimálnej implementácii a vyvíjame nové funkčnosti, aby sme ho priblížili procesom, ktoré prebiehajú u našich zákazníkov.
Insert content