Arcondis Solutions

Štúrova 50
040 01 Košice
ARCONDIS je globálna konzultačná spoločnosť s exkluzívnym zameraním na odvetvie zdravotníctva a biologických vied s ich mimoriadne náročnými požiadavkami na kvalitu a regulačné aspekty. Spoločnosť FInanz & Wirtschaft / Statista ju uznala za jednu z desiatich najlepších poradenských firiem pre vedy o živote / zdravotnú starostlivosť vo Švajčiarsku (2021). Od roku 2001 riadime výzvy a riešime problémy našich klientov v oblasti dodržiavania predpisov, obchodných procesov, informačných technológií a digitálnej transformácie. Vytvárame hodnoty prostredníctvom medzifunkčných, sofistikovaných metodológií poskytovania a inteligentnej implementácie. Naši klienti s nami radi spolupracujú pre naše jedinečné schopnosti, pragmatický prístup a našu vôľu víťaziť.
Insert place content