A.S.Partner, s.r.o.

Južná trieda 78
040 01 Košice
Využite službu prezentácie a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, schôdzi veriteľov, zhromaždení podielnikov pozemkových spoločenstiev alebo iných zasadnutiach. Príprava, priebeh a spracovanie výsledkov z valného zhromaždenia i s veľkým počtom prítomných účastníkov tak môže prebehnúť hladko a bez stresov.
Insert content