American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

Jurkovičova tepláreň, Bottova 1
811 09 Bratislava
Od roku 1993 je AmCham Slovakia poslaním urobiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a podnikanie. Rýchlo sme sa vypracovali na jednu z najaktívnejších zahraničných obchodných komôr alebo obchodných komunít v krajine. Spolu s našimi členmi zdieľame víziu Slovenska ako globálne konkurencieschopnej krajiny, ktorá môže prosperovať v rýchlo sa meniacom svete 21. storočia. Spoločne robíme všetko pre to, aby sa to podarilo.