IT hráči A-Z

IT hráči východného Slovenska (A-Z)

Nie je pravda, že na východe nič nie je. Je tu skvelý IT SVET a preskúmať ho môžeš práve TU!

Start-up

<Enter category description>

Airlogy

Start-up
Startup sa zameriava predovšetkým na vývoj a následnú výrobu mechanických a elektronických zariadení na ohrev vdychovaného vzduchu pre zvýšenie fyzického a duševného komfortu pri pobyte ľudí v zhoršených podmienkach.

APONI

Start-up
APONI je inovatívny startup ktorý sa venuje implementácií interaktívnej rozšírenej reality do podnikov. Inovatívnym produktom spoločnosti je softvér APONI view, ktorý slúži ako efektívny nástroj pre zvyšovanie kvality , kontroly a produktivity v podniku. Softvérové ​​riešenie APONI VIEW je inteligentný systém na implementáciu rozšírenej reality v spoločnosti. Systém obsahuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu z hľadiska výroby, prevádzky strojov a individualizácie projektov.

CEELABS

Start-up
CEELABS je progresívny startup, je príklad úspešného prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou. Tím pozostávajúci zo špecialistov a výskumníkov pôsobiacich v Laboratóriu počítačových sietí na Katedre počítačov a informatiky FEI TUKE a tiež z externých spolupracovníkov vypracoval inovatívne riešenie v oblasti novovznikajúceho trendu internetu vecí.

CeoHire

Start-up
Startup CeoHire sa zameriava vvývoj riešenia pre oblasť vyhľadávania a najímania talentov na manažérske a riadiace pozície na báze využitia moderných a inovatívnych prístupov dátovej analýzy, spracovania verejne dostupných zdrojov a strojového učenia.

CHECKuP

Start-up
CHECkuP – Cognitive HEalthCare Platform je inovatívna platforma zameraná na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v domácnostiach. Digitalizuje aktuálne informácie o stave pacientov odkázaných na domácu starostlivosť. Uľahčuje tak prácu zdravotníckym agentúram a ich pracovníkom.

CropTech

Start-up
Spoločnosť CropTech s.r.o. prešla ako startup CropTech vývojom cez Startup centrum TUKE a Inkubátor TUKE. Jej cieľom aktuálne je vývoj automatizačných jednotiek typu „All in One“ v rámci precízneho farmárčenia.  Modifikovala svoj pôvodný produkt ResponzIO 1.0 ako IoT produkt s cieľom vyvinuť v ďalšej etape  ResponzIO 2.0 ako plne multioperabilný IoT “gateway”/ “controller” produkt.

GridMan

Start-up
Startup sa zameriava na problém riadenia výroby, spotreby a ukladania energie v širšom spektre realizácií (ci už v domácnostiach, výrobných prevádzkach, administratívnych budovách a podobne), aby výsledkom bola maximálne efektívna a ekonomická prevádzka objektu (z pohľadu spotreby energie) pomocou inteligentných elektroinštalácii. 

HandCubeKeys

Start-up
Startup HandCubeKeys sa zameriava na vývoj špeciálnej, bezkontaktnej, programovateľnej, drevenej klávesnice k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym (DMO,Autizmus) a zrakovým postihnutím, ktorí majú problémy pri práci s bežnou klávesnicou. 

Hiroo

Start-up
Hiroo je webová platforma určená pre HR oddelenia. Pomáha automatizovať a zjednodušovať preselekciu kandidátov medzi štádiom  zverejnenia inzerátu a pozvaním si relevantných kandidátov na osobný pohovor za pomoci umelej inteligencie. Zbiera taktiež dáta, ktoré sa dajú sekundárne využiť.  Hiroo je nástroj na odkrytie ľudského potenciálu za pomoci technických parametrov. 

HRIIS

Start-up
Platforma rieši problematiku HR, ktorá je prenesená do online od začiatku do konca, tzv. Hire To Retire. Riešenie v sebe nesie – spája mini Jób portál, kde spoločnosť publikuje pracovné ponuky, následne po prihlásených kandidátov vedie nad nimi stavy a tým ich posúva ďalej alebo naopak odmieta. Platforma rieši aj testovanie kandidátov na pracovné miesto a okamžité vyhodnotenie testov.

Humidef s.r.o.

Start-up
"Využívame našu ochrannú technológiu, ktorú aplikujeme do rôznych produktov tak, aby poskytovali ochranu kovom a elektronickým zariadeniam pred oxidačnými a koróznymi chemickými reakciami (chránime ich teda pred účinkami rôznych kvapalín, primárne vodou). "

Ipark

Start-up
Startup iPark rieši pomocou moderných technologií problémy s parkovaním v mestách a obciach. Na získavanie obsadenosti z parkovísk využívame umelú inteligenciu (AI), ktorá dokáže detekovať autá na parkovisku prostredníctvom obyčajnej kamery.

MATSUKO

Start-up
Sme globálna firma sídliaca v Košiciach a vyvíjame 3D holografickú komunikáciu. Ide o technológiu budúcnosti, ktorá má potenciál zmeniť ako ľudia a organizácie pracujú, komunikujú a interagujú medzi sebou. Pomocou XR okuliarov preklápeme skutočných ľudí do sveta používateľa a dávame im tak možnosť byť spolu zoči-voči ako v reálnom svete.
pracovné ponuky

MIND3X

Start-up
Startup MIND3X sa zaoberá sociálnou inováciou transformácie ľudského myslenia v koncepte rozvoja INDUSTRY 5.0 ako aj jej implementácie do oblasti celoživotného vzdelávania sa každej komunity. 

RECOGNITION-360

Start-up
Zaoberáme sa vývojom automatizovaných systémov založených na strojovom učení a umelej inteligencii pre sledovanie a vyhodnocovanie efektívnej alokácie ľudských zdrojov.

SmartCity Group

Start-up
Startup SmartCity Group vznikol ako startup riešiaci problémy s parkovaním (Startup iPark). Po roku existencie sa zlúčil s existujúcim stratupom URBANO.INFO, ktorý rieši informačné systémy pre autobusové stanice. Startup iPark rieši pomocou moderných technologií problémy s parkovaním v mestách a obciach. Na získavanie obsadenosti z parkovísk využívame umelú inteligenciu (AI), ktorá dokáže detekovať autá na parkovisku prostredníctvom obyčajnej kamery.

URBANO.info

Start-up
Projekt URBANO.INFO sa venuje problematike informačných systémov v autobusovej doprave, v ktorej informačné systémy často chýbajú. Dnes skoro na každej väčšej železničnej stanici nájdete nejaký informačný systém, ktorý Vám povie kedy a kam máte ísť. No v autobusovej doprave nenájdete takýto sýstem skoro nikde. URBANO.INFO sa nezameriava len na offline informácie od dispečera, ale snažíme sa vytvoriť centralizovaný, verejnosti dostupný systém, ktorý bude fungovať na cloudovej báze. Zároveň bude možné, aby ktokoľvek prostredníctvom API získaval informácie o grafikonoch, spojoch, polohe vozidiel a mnohého ďalšieho, čo v súčasnosti nie je možné.